Barns rätt till utbildning

New Hopes vision är att alla barn ska ha rätt att gå i skola samt rätt till förebyggande sjukvård. New Hope arbetar även för att barnens familjer ska ha kunskap om hygien och att näringsriktig mat bidrar till att skapa bättre förutsättningar inför framtiden.

Sedan millenieskiftet har New Hope valt att fokusera på mindre och ”greppbara” projekt som styrs i mindre organisationer eller av privatpersoner runt om i världen. New Hope eftersträvar att ha en nära kontakt för att följa och se direkta resultat av de donationer man gjort. New Hope har under åren bland annat byggt en skola i Gambia och renoverat barnhem i Ukraina, bekostat utbildningar för audionomer i Kenya, stöttat hälsoprojekt i Amazonas och finansierat en mödra- och barnklinik på Zanzibar.

Idag stödjer New Hope ett tiotal projekt i 7 länder. Alla projekten har det gemensamt att det finns en pålitlig eldsjäl som driver projektet. Genom kontinuerlig återrapportering säkrar New Hope att alla donationer används till sitt syfte. Här kan du läsa mer om pågående projekt.

New Hope har inga anställda, utan förlitar sig på ideellt arbete. På så vis säkrar fonden att den absoluta huvudparten (95%) av alla ekonomiska medel når fram till barnen.

Världens Chans - New Hope
Stöd New Hope i lotteriet Världens Chans. Hjälp & Vinn: 1kr/dag med egen vinstchans. Tillsammans för 9 hjälporganisationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *