Att förlora ett barn är att förlora en bit av sig själv

Att förlora ett barn är att förlora en bit av sig själv

“Tiden stannar och jorden slutar snurra. Ingenting är längre viktigt eller ens verkligt. Känslan av ensamhet är överväldigande. Varje minut är minst en timma lång och varje dag känns som en månad.

Man behöver veta att man inte är ensam. Att det finns andra med liknande erfarenheter. Stöd, bekräftelse och information är ett första försiktigt steg tillbaka till livet.” Så säger Angela Jones från Spädbarnsfonden.

De minsta kistorna är tyngst att bära

Ca 1400 svenska föräldrar ett litet barn, varje år. Alla de kan intyga att de minsta kistorna är tyngst att bära. Hjälp oss att lätta deras börda bara något, genom att kunna erbjuda mer stödinsatser när de behövs som bäst.

Angela Jones berättar vidare om Spädbarnsfonden. “Spädbarnsfonden är en unik ideell förening som startades 1986. I över 30 år har vi erbjudit familjer som förlorat ett litet barn stöd. Vi har bidragit med ca 1,6 miljoner kronor till forskning om spädbarnsdöd och bemötande av föräldrar som mist barn. Med ca 700 små barn som dör varje år i Sverige, tar vårt arbete tyvärr aldrig slut. Hjälp oss att minska antalet barn som dör. Hjälp oss att stödja fler familjer när de behöver det som bäst.

Varmt tack för att du stödjer vår verksamhet, genom att gå med i Världens chans, du gör skillnad!

GÅ MED – Din insats är viktig – du tackas med daglig chans att vinna presentkort. Tillsammans hjälper vi hjälporganisationerna som bygger upp vårt samhälle

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *