Hjälp familjer och barn i sorg

När ett barn förlorar en närstående är sorgen randig

Randiga Huset hjälper barn och ungdomar som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall.

Barns sorg är randig. Ena stunden är barnet helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Sorgens alla färger är ett tecken på att allt fungerar som det ska. Men när du drabbats av sorg är det en utmaning att fortsätta prata om känslorna – att våga öppna dörrarna. Därför finns Randiga Huset – ett hus som tar hand om alla färgerna.

En berättelse om hur det kan se ut för ett barn i sorg

Läs mer – Det kom ett samtal- en berättelse om hur det kan se ut för ett barn i sorg

Se även filmen om barns sorg:

Hur hjälper Randiga Huset?

Randiga Huset erbjuder olika former av stöd till familjer.
Oftast börjar man med ett enskilt samtal med föräldern för att få en beskrivning av vad som hänt i just den familjen samt vilket stöd de eventuellt redan har fått.

Om familjen lever med en obotligt sjuk person tar Randiga Huset emot i enskilda samtal. Har förlusten redan inträffat och det har gått längre tid än sex månader efter förlusten, kan man ställa sig i kö för att få delta i en stödgrupp. Stödgrupperna är åldersindelade. Randiga Huset är väldigt måna om att familjen ska få någon form av stöd så snabbt som möjligt.

Varför behövs Världens Chans?

Världens Chans finns till för organisationer som Randiga Huset, vars största utmaning är stabil finansiering. Den hjälp som Randiga Huset erbjuder är oerhört viktigt när det som inte skall få hända ändå sker. Stöd när livet prövar är viktigt.

Tillsammans kan vi hjälpa Randiga Huset på ett enkelt sätt. Med ”Hjälp & Vinn” – får hela nio hjälporganisationer finansiering. Du som är med får chans att vinna fina presentkort som tack för att du engagerar dig. En liten insats av många – gör stor skillnad för de som mest behöver det. GÅ MED

Det är enkelt att hjälpa svenska organisationer i rikslotteriet Världens. Chans. Daglig vinstchans på upp till 50.000 kr.
Det är enkelt att hjälpa svenska organisationer i rikslotteriet Världens. Chans. Daglig vinstchans på upp till 50.000 kr.
Världens Chans – tillsammans för ett bättre samhälle

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *