Det går att minska dödstalen

Att förlora ett litet barn

Under oktober månad uppmärksammas spädbarnsdöd över hela världen.

Det vill även vi på Världens Chans göra och lyfta fram det viktiga arbete som Spädbarnsfonden gör för att minska dödstalen och stödja drabbade. I Sverige dör 700 spädbarn varje år. Det har dessutom skett en ökning det senaste året (mellan 2017-2018)

Spädbarnsfonden kämpar för att dödstalen ska sänkas och vet att det går. Bland annat behövs det mer forskning. Detta är ett av de ändamål som du bidrar till genom Världens Chans – så tack för att du är med!

GÅ MED och gör skillnad för att minska dödstalen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *