HJÄLP New Hope

Tillsammans för barns rätt till utbildning.

Världens Chans - New Hope

Vår dröm: 

Att ge alla barn i världen rätt till utbildning och sjukvård.

New Hope gör skillnad för barn i världen. Varje år stöttar New Hope omkring 10 mindre projekt för att barn ska ha rätt att gå i skola samt rätt till förebyggande sjukvård.

TILLSAMMANS FÖR 9 DRÖMMAR

En liten insats - av många - gör skillnad

Logotyper för Världens Chans 9 hjälporganisationer