Stöd Talita – bekämpa sexhandeln

Prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål är tre samhällsproblem som är nära sammanlänkade.

Många kvinnor som vill lämna prostitution, pornografi eller människohandel har ingen möjlighet att själva ta sig ur. Dessvärre är det långt ifrån alla som får hjälp ifrån samhället.

Talita finns till för just dessa kvinnor och uppdraget slutar först när kvinnan fått ett förändrat liv.

Tillsammans för nio drömmar
Stöd Talita i lotteriet Världens Chans. Hjälp & Vinn: 1kr/dag med egen vinstchans. Tillsammans för 9 hjälporganisationer.

Om prostitution

I prostitution är inte bara kroppen, utan hela människovärdet till salu. Andra människor har, med hänvisning till att de kan betala för det, ansett sig ha rätt att behandla prostituerade som de själva behagar. De har köpt sig tillgång till en annan människas kropp för att tillfredsställa sina egna begär.

Vem är egentligen hon som säljer sin kropp? Läs mer på Talita.

Människohandel och koppleri

För 200 år sedan avskaffades den transatlantiska slavhandeln, men idag är miljontals människor slavar i den globala människohandeln.

Människohandel kan innebära svåra konsekvenser för den brottsutsatta. Isolering, hot, förnedring, mental misshandel, manipulering, våld, sexuella övergrepp, tortyr och påtvingat drogintag ger både fysiska och psykiska skador och kan i värsta fall leda till döden. De brottsutsatta som får möjlighet att återvända hem riskerar dessutom att stötas ut, eftersom de anses omoraliska och drar skam över familjen och samhället. Risken är då stor att de återigen hamnar i en utnyttjandesituation

Vad gör Talita

Talita erbjuder akut hjälp och skydd i Göteborg och Stockholm samt även boende under längre perioder.

De kvinnor i Talitas målgrupp som vill ha långsiktig hjälp överlåter sig till ett tolv månader långt rehabiliteringsprogram. 97 % av de kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Talita-metoden innefattar skyddat boende, traumaterapi, undervisning, framtidsplanering och praktik samt utslussning och integrering i samhället.

Stöd Talita genom Världens Chans

Talita erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv. Talita arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

Talitas ettåriga rehabiliteringsprogram bygger på en metod som utformats utifrån den kunskap Talita fått under de 20 år de arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. 97 % av de kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott. Nedan följer ett citat från en av kvinnorna, som vi kallar Sara:

”The continuous rapes and abuse killed me from within. I just wanted to end my life. The police and Talita saved me. Today I am studying at the university.”

Talita har ett mycket bra samarbete med polisen. De slussar ofta kvinnor till oss i samband med att de gör tillslag mot hallickar och sexköpare. Att bekämpa den grova organiserade brottslighet som det sexualiserade slaveriet utgör är svårt. Vi behöver vara många. Därför behövs du!

För att Talita ska kunna erbjuda fler kvinnor möjlighet att stanna i trygghet på särskilda boenden och få den hjälp de behöver, så är Talita beroende av finansiering. Du kan hjälpa Talita med långsiktig och stabil ekonomi så att Talita kan hjälpa fler genom att gå med i Världens Chans, rikslotteriet som ger maximalt värde för en krona. Hälften till nio hjälporganisationer, varav Talita är en, och hälften tillbaka till hjälparna i form av daglig vinstchans på upp till 50.000 kr. Du kan även läsa mer om Talita på vår hemsida.

Tack att du vill vara med och göra skillnad! En liten insats från många – 1, 2 eller 3 kr/dag – möjliggör för Talita att utöka sin verksamhet och hjälpa fler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *