Tillsammans för nio drömmar

Vi drömmer om att ge en ny chans till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi och människohandel.

Talita arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande för att bekämpa sexhandeln. Talita erbjuder ett ettårigt rehabiliteringsprogram, där näst intill 100 % av de som genomgått programmet lämnar prostitution för gott. Drömmen för Talita är att starta fler skyddade boenden i Sverige och utomlands där situationen för barn och unga kvinnor är akut.

”The continuous rapes and abuse killed me from within. I just wanted to end my life. The police and Talita saved me. Today I am studying at the university.”

Sara - en av kvinnorna

TILLSAMMANS FÖR 9 DRÖMMAR

En liten insats - av många - gör skillnad

Logotyper för Världens Chans 9 hjälporganisationer