Välgörenhet med chans till vinst

Läs hela artikeln här

En krona per dag. Det är insatsen i det digitala rikslotteriet Världens Chans, där 50 procent av pengarna oavkortat går till välgörenhet och 50 procent till vinster i form av presentkort i E-handelsbutiker. Konceptet är utvecklat av Växjö-entreprenörerna Erika Jonsson Bernstone och Maria Sandell.

– Det är så mycket mer än ett lotteri. Jag ser det snarare som välgörenhet med vinstchans, säger Erika.

Inkomstkälla för organisationer och föreningar

Spelbranschen i Sverige har genomgått stora förändringar de senaste åren. De traditionella nationella lotterispelen har förlorat mark medan större internationella aktörer tagit en allt större del av marknaden. Den nyligen införda spellicensen med ansökningsförfarande hos Spelinspektionen är visserligen tänkt att stänga ute oseriösa aktörer men innebär också stora omkostnader för de mindre lotterierna som drivs av civilsamhällets organisationer.

– Lotterier är en viktig inkomstkälla för många organisationer och föreningar. Men att samla in pengar är i praktiken dyrt och många organisationer har idag stora bekymmer med sin finansiering.

– Jag och Maria är båda samhällsengagerade och kände att det borde gå att göra mer för att vända samhällsutvecklingen. Vid tidpunkten när vi började diskutera vår affärsidé kom det ett flöde av nyheter som terrorattentat, kris inom förlossningsvården, utbredd psykisk ohälsa och ökning av antalet självmord. Vi kände, vad kan vi göra? Finns det en möjlighet att via en ny form av lotteri ge resurser till välgörenhet och samhällsförändring?

Tankegångarna utmynnade i Världens Chans, ett digitalt rikslotteri där insatsen är en krona per dag. 50 procent går till vinstutdelning i form av presentkort hos E-handelsbutiker.

50 procent går det till det överordnade syftet, nämligen välgörenhet.

Erika och Maria har valt ut nio mindre hjälporganisationer, som bland annat arbetar förebyggande mot självmord, spädbarnsdöd och människohandel samt ger stöd till barn som förlorat en nära anhörig.
– Kriteriet när vi gjort urvalet är att det ska vara organisationer som gör viktiga stödinsatser och aktivt driver på för att förändra samhället.

Världens chans ska leva upp till sitt namn. Erika beskriver konceptet som välgörenhet med vinstchans.
– Det viktiga är att stödja välgörande organisationer. Och vinner man blir det som ett extra tack.
Om många är med och ger en krona per dag kan man åstadkomma verklig skillnad, betonar Erika, som kallar Världens chans det småländska sättet att bedriva lotteri.

Minimal insats ger maximalt värde

– En krona om dagen är inkluderande och ger alla möjlighet att vara med. Vårt tilltal med fokus på hjälpen har lockat en betydligt yngre målgrupp än traditionella lotterier. Vi tror därför helt klart att det här är framtidens form av lotteri.

 

Gå med med 1 kr/dag och gör skillnad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *