Inget barn skall vänta på ett organ

Jonathan Ivarsson, född 2000, drabbades 2006 av en lungfibros som ledde till kraftig nedsättning av hans lungfunktion och behov av syrgas dygnet runt. Redan 2006 fick familjen beskedet att det kommer att krävas en lungtransplantation längre fram. Förhoppningarna var att skjuta på operation tills Jonathan var i de övre tonåren.

I slutet av 2012 var lungkapaciteten så låg att läkarna bedömde att det nu var dags att sätta upp honom på listan för transplantation. Det blev början på en lång väntan. Både för Jonathan och hans familj, bestående av mamma Gunilla, pappa Tommy och brodern Christian. Jonathans resa beskriver hur väldigt många barn har det. Att vänta på transplantation är en tuff tid för alla inblandade.
Jonathans lungor blev för dåliga under hans väntan. Jonathan avled i november 2015. Då hade han väntat på nya lungor i nästan 3 år.

Tillsammans för nio drömmar
Stöd Jontefonden i lotteriet Världens Chans. Hjälp & Vinn: 1kr/dag med egen vinstchans. Tillsammans för 9 hjälporganisationer.

Stiftelsen Jontefonden syftar till att öka livskvaliteten, skapa glädje och sätta guldkant för barn och ungdomar som väntar på nya organ eller som genomgått en organtransplantation, och deras syskon. Vad som skapar glädje och guldkant på vardagen kan endast den/de drabbade själva avgöra. Målet är att uppfylla de drabbade barnen och ungdomarna och/eller deras syskons önskningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *